AGRA Centrum Dochodzenia Roszczeń Powypadkowych

+48 601 186 277

Nie mówimy, że chcemy pomóc lecz faktycznie pomagamy.

AGRA Centrum Dochodzenia Roszczeń Powypadkowych powstało z myślą o kompleksowym i w pełni profesjonalnym podejściu do problemu osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach i zdarzeniach wynikających zarówno z winy, jak również błędu lub niedopatrzenia innych osób.

Oferowaną przez Centrum pomoc kierujemy zarówno do poszkodowanych dochodzących roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą na osobie, jak i szkodą rzeczową.

Z tych też powodów w prowadzonym przez nasze Centrum procesie likwidacji szkody, nadrzędnym celem firmy jest dążenie do uzyskania dla osób Poszkodowanych należnych świadczeń odszkodowawczych, odpowiadających faktycznym rozmiarom ich krzywdy.

Centrum ściśle współpracuje z Kancelarią Prawną Radcy Prawnego Anny Grzegorskiej , dzięki czemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę sprawy łącznie z możliwością skierowania jej na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z zapewnieniem reprezentowania Państwa interesów przed sądami powszechnymi.

Kompleksowa Rehabilitacja Mobilna, w dniu 01.10.2010r. pomiędzy AGRĄ a KRM-em podpisana została umowa przedmiotem której jest współpraca mająca na celu kompleksową obsługę klientów w związku z likwidacją szkody oraz wyegzekwowaniem należnego odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych

Wypadek_w_pracy

Zakres działalności firmy AGRA

Jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, na skutek błędu lekarskiego bądź innego zdarzenia

Napisz do nas, zadzwoń lub przyjdź.

Firma AGRA opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w zakresie dochodzenia roszczeń pomoże każdemu, kto:

 1. uczestnicząc w zdarzeniu bądź wypadku komunikacyjnym, jako kierujący samochodem (motocyklem, motorowerem bądź rowerem), pasażer lub pieszy:
  • w następstwie odniesionych obrażeń ciała nie zgłosił szkody bądź pomimo jej zgłoszenia nie otrzymał stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • otrzymał zadośćuczynienie za doznaną krzywdę niewspółmierne do rzeczywistego jej rozmiaru;
  • poniósł niezamierzone wydatki związane z leczeniem, opieką i rehabilitacją skutków tych obrażeń;
  • w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim związanym z wypadkiem utracił dochody;
  • pragnie dochodzić roszczeń w przypadku, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany bądź nie posiada ważnej polisy OC.
 2. w następstwie wypadku komunikacyjnego stracił najbliższego członka rodziny i nie otrzymał zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji rodzinnej.
 3. miał wypadek w pracy i w związku z tym zamierza dochodzić należnych z tego tytułu roszczeń
 4. doznał urazów ciała w wyniku niewłaściwego utrzymania nawierzchni bądź braku właściwego zabezpieczenia terenu robót
 5. będąc właścicielem, lub posiadaczem pojazdu jako osoba poszkodowana uczestnicząca w kolizji drogowej bądź wypadku domaga się naprawienia wyrządzonej szkody w tym pojeździe
 6. jest poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 7. jest ofiarą błędu lekarskiego lub niewłaściwego leczenia.

Aby skorzystać z naszych usług proszę o wypełnienie niezobowiązującego formularza szkody lub skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście.

Zgłoś szkodę lub wypadek.

Proszę o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia szkody. Po wypełnieniu otrzymają państwo dalsze instrukcje postępowania. Przedstawiciel firmy AGRA skontaktuje się z Państwem w przeciągu 48 godzin.

KONTAKT

Adres biura:

ul. Odrzańska 6a/2

50-113 Wrocław

AGRA jest czynna:

PN-PT od 8:30 do 16:00

tel: +48 601-186-277

fax: +48 071/341-89-40

E-mail: agra@grzegorska.pl

Jak do nas dojechać